Dnes je: 24.02.2019
Meniny má: Matej

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
My sme majiteľmi ? hospodármi svojho majetku. A nie otrokmi. Kedy správne užívame svoj majetok? Ak to, čo nám zostáva, dávame chudobným, tým čo sú v biede. Týmto požičiavame samému Bohu. Ten je opravdivým pánom svojho majetku, kto štedro z neho delí. Ako nie víno je zlé, ale opilstvo, tak aj bohatstvo samo v sebe nie je zlé. Zlé je lakomstvo.
Svätý dna:
Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
Po sťatí hlavy sv. Jána Krstiteľa Herodiada jeho hlavu pochovala v záhrade Herodesovho paláca. Po čase dvom mníchom, pútnikom, ktorý prišli do Jeruzalema, sám sv. Ján dal vedieť, kde je pochovaná jeho hlava. Začali kopať a skutočne ju našli. Zaniesli ju do Emessy. Po čase sa jeho hlava znovu stala nezvestnou. Znovu ju našli medzi 430 - 460 rokom. Dnes sa spomínajú obidve nájdenia.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Pozvánka na púť mužov

Púť

Drahí Mariánski ctitelia, srdečne vás pozývame na púť mužov, ktorú budú viesť duchovní otcovia z Koinonie Ján Krstiteľ - Prešov.

Téma: Byť mužom a otcom na maximum

10.00 modlitby chvál,

10.30 sv. liturgia s témou pre mužov + modlitby za uzdravenie duše i tela,

12.00 prestávka,

12.15 prednáška pre mužov,

13.15 záver.

Pozývame celé rodiny stráviť sobotný deň v krásnej prírode, v náručí našej Nebeskej matky Márie, prežívaním Ježišovej premieňajúcej prítomnosti.

 

 

Fatimská sobota a Októbrová Malá púť

litmanova

Fatimská sobota3.októbra sme na našom Mariánskom pútnickom mieste spolu s pútnikmi slávili fatimskú sobotu, kde sme sa pomodlili rozjímavý svätý ruženec, po ktorom nasledovala svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Krásne a povzbudivé slová homílie, ktoré sme počuli z úst otca Marcela Pisia, ktorý bol hlavným celebrantom, nás nanovo povzbudili k viere. Po svätej liturgii hneď nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva, Moleben k Presvätej Bohorodičke a nakoniec sa pútnici zverili pod ochranu Panny Márie modlitbou zasvätenia. Celú túto sviatočnú atmosféru dopĺňalo krásne slnečné počasie. Októbrová Malá púťDňa 4. októbra navštívilo našu horu Zvir vyše tisíc mariánskych ctiteľov, ktorí prišli načerpať duchovnú silu a stíšiť sa, aby mohli načúvať Bohu, ktorý hovoril do ich sŕdc skrze modlitby a evanjelium. Nedeľnú Malú púť sme začínali Akatistom k Bohorodičke. Po ňom nasledoval svätý ruženec a svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú slávil otec Miroslav Čajka. S veľkým dôrazom poukazoval na Bohorodičku, ako na tú, ktorá zachraňuje a oroduje za nás stále, keď sa ku nej utiekame. Rovnako poukázal aj na potrebnú úctu k nej. Veľmi krásne vyzdvihol aj modlitbu svätého ruženca, ktorý má neuveriteľnú moc. Preto je potrebné aby sme sa túto krásnu modlitbu svätého ruženca stále modlili. Malú púť sme zakončili Korunkou Božieho milosrdenstva.


Septembrová Fatimská sobota a Malá púť

hora

Fatimská sobota5. septembra navštívili pútnici horu Zvir, aby prežili spolu s nami krásnu Fatimskú sobotu spojenú s rozjímavým svätým ružencom, po ktorom nasledovala svätá liturgia. Rovnako tento deň bol spojený s púťou primátorov a starostov miest a obcí, ktorí sa každoročne stretávajú tu na hore Zvir v prvú septembrovú sobotu. V homílii mohli títo primátori a starostovia počuť veľmi povzbudivé slová o tom, že Boh je stále s nimi, pri každom ich rozhodovaní. Po liturgii hneď nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Panne Márii. Táto púť primátorov a starostov sa konala už po devätnásty krát a ako sami povedali:,, Sme veľmi radi, že môžeme prichádzať na toto miesto a čerpať milosti, ktoré nám dáva samotný Boh a tešíme sa na dvadsiate stretnutie.“ Po svätej liturgii sme sa presunuli k bufetu, kde nás čakalo agapé.  Septembrová Malá púťPrvá nedeľa v septembri prilákala vyše osemsto pútnikov na horu Zvir. Prišli sem, aby poďakovali našej Nebeskej Matke za príhovor a orodovanie u svojho Syna a vyprosili hojnosť milostí. Nedeľnú Malú púť sme začínali Akatistom požehnania rodín. Po ňom nasledoval svätý ruženec a archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil pomocný biskup Prešovskej archieparchie vladyka Milan Lach SJ. Prihovoril sa k nám pastierskym listom zameraným na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave. V liste biskupi Slovenska vyzývajú, aby sme dokázali správne rozlišovať čo je pravdivé a čo nie. Ale pre správne rozlišovanie a hovorenie je potrebný vyliečený sluch. ,,Vedieť správne, čiže pravdivo rozprávať, je prirodzeným dôsledkom uzdravenia sluchu.“ Malú púť sme zakončili Korunkou Božieho milosrdenstva. Táto nedeľa je rovnako výnimočná aj tým, že v roku 2008 vyhlásil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, horu Zvir za mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Zabezpečil tak duchovnú starostlivosť množstva pútnikov prichádzajúcich na horu Zvir.<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>