Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Oráč hádže semeno na všetky strany a ten, ktorý vysádza vinicu, bol by rád, aby celá prinášala ovocie. Keď neskôr prichádza a nenachádza úrodu, je smutný. Podobne i Pán chce, aby jeho slovo bolo zasiate do ľudských sŕdc. A ako sa rmúti roľník nad prázdnym poľom, tak i Pán sa rmúti nad srdcom pustým a neúrodným.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Podporte nás!

2percent

Podporte pútnické centrum Hora Zvir 2% z vašich daní. Formuláre si môžete stiahnuť tu:VyhláseniePotvrdenie


Pozvánka na eucharistickú adoráciu

icxc

„ Moje drahé deti!Milujem vás a ďakujem vám, že ste tu zostali. Chcela by som vám povedať ako mama, poprosiť vás, aby ste začali žiť jednoducho. Rozmýšľať jednoducho a konať jednoducho. Vyhľadávajte ticho, aby sa vo vás mohol znovu narodiť Duch Kristov.  Nedovoľte, aby vás tento svet urobil dvojtvárnymi. Prosím vás, staňte sa živým evanjeliom. Nebojte sa, že ste slabí. Boh vám dá silu.  Modlím sa, aby som počula odpoveď  na moje volanie.“                                                                                           Posolstvo z 5.júna 1994Prijmite pozvanie do ticha, na 24 hod.eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční na Hore Zvir v Kaplnke zjavenia v piatok 22.2.2019 od 15.00 hod. do soboty 23.2.2019 do 15.00 hod. Počas tejto adorácie chceme odprosovať nášho Boha za svoje hriechy proti prvému Božiemu prikázaniu a taktiež môžeme vykonať zástupné pokánie za hriechy svojich blízkych, svojich predkov, svojej farnosti, národa a za obrátenie hriešnikov.1.Božie prikázanie: Ja som Pán,  tvoj Boh. Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa aby si sa im klaňal. Milovať budeš  Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.


Februárová Malá púť

ccc

V nedeľu 3. februára  sa na Hore Zvir zišli veriaci, aby spoločne slávili Malú púť. Program začal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu na Hore Zvir. V homílii o. Michal hovoril o Zachejovi,  ktorý bol bohatý a taktiež hlavným mýtnikom. Mal skoro všetko.  No keď sa dozvedel, že do mesta prišiel Ježiš, tak ho chcel uvidieť. Môžeme tu vidieť, že je tu túžba spojená s námahou. Nechcel iba stretnúť Krista, ale chcel sa stretnúť s Kristom. Jeho túžba vyplýva z toho, že vyšiel na figovník. Je to prvý, z krokov keď človek spozná Božiu lásku. Zachej nerobil prvý krok, to Ježiš urobil prvý krok, keď prišiel do mesta. On prichádza ako dobrý lekár, aby sme mohli zažiť Jeho lásku. Zmeniť život človeka môže iba láska a On vždy pristupuje k človeku s láskou. Ľudia sa veľakrát pohoršovali, že Ježiš chodí k hriešnikom, no jedine tak ich mohol získať. Boh na nás vždy hľadí pohľadom lásky, lebo vie, že iba tak nás môže zmeniť. Zachej navonok mal všetko, no vnútorne mu niečo chýbalo. Neostal vo svojom trápení. Hoci vyšiel na figovník, ktorý neprinášal úrodu, stal sa úrodným a to preto, že Ježiš chcel vstúpiť do jeho domu a Zachej to prijal. Tak aj to, čo tu prežívame nech nie je iba chvíľkové, ale naše stretnutie s Ježišom, nech zmení náš život. Pozvime ho do nášho domu, aby sme túto lásku dokázali žiť tam, kde je to potrebné.  Na záver svojej homílie o. Michal hovoril, o tom, že iba láska Ježiša Krista dokáže zmeniť náš život. No, ale aj my máme byť tými, cez ktorých je vidno Kristovu lásku. Po svätej liturgii otec Michal poďakoval ostatným kňazom a bohoslovcom za ich službu. Slávnosť sa ukončila mnoholitstvijem všetkým prítomným.<< |1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>