Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Ak si človek pri modlitbe nespomína na svoje konanie, namáha sa so svojou modlitbou zbytočne.


Ochrana osobných údajov

Decembrová Fatimská sobota a Malá púť

zima 1 Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2016. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom bude o 10:30 hod. nasledovať svätá liturgia. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie.  

Taktiež vás všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať 4. decembra 2016. Program Malej púte už tradične  začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude  akatistom, po ktorom bude nasledovať modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením Malej púte bude slávanie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Priďte v tomto pripravnom období pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista, v období Filipovky, zažiť radosť a zakúsiť Boží dotyk, ktorý láskou premieňa srdce človeka.

Zároveň dávame do pozornosti, že počas zimných mesiacov nie je zabezpečená kyvadlová doprava.

 

 

 

 

Novembrová Fatimská sobota a Malá púť

obr.1 Dňa 5. novembra 2016 sa na hore Zvir zhromaždili pútnici, aby spoločne slávili Fatimskú sobotu. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého svätého ruženca, ktorého zamyslenia boli zamerané na prehĺbenie úcty k Presvätej Bohorodičke. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil otec Michal Leščišin. Vo svojej homílii vyzval veriacich, aby s odvahou ohlasovali Krista slovom, ale aj svojím životom medzi ľuďmi, s ktorými sa denne stretávajú.                                                                                                      

  6. novembra 2016, v prvú nedeľu po prvom piatku, sa na hore Zvir uskutočnila Malá púť. Program púte začal ako obvykle uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, pokračoval modlitbou akatistu a po ňom nasledovala modlitba rozjímavého svätého ruženca. Najdôležitejším bodom programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Ako slávnostný kazateľ pozvanie prijal otec Peter Šturák ml., ktorý okrem iného na hore Zvir pred niekoľkými rokmi ako bohoslovec absolvoval pastoračný ročník. Otec Peter ohlásil veriacim pútnikom Božie slovo a vo svojej homílii im priblížil jeho podstatu a dôležitosť. V evanjeliu sa Kristus dotýka dvoch žien, ktoré sa od seba pomerne dosť líšia. Prvá je stará chudobná žena trpiaca už dvanásť rokov na krvotok. Druhá je naopak mladá a je dcérou predstaveného synagógy. Kristus však rovnako uzdravuje jednu i druhú ženu. Poznáme veľmi dobre aké dôležité je zdravie v živote každého človeka. Častokrát hovoríme: „Len nech sme zdraví a všetko bude v poriadku...“ Ale je zdravie práve to, čo kresťan potrebuje pre svoj pozemský i večný život najnutnejšie? Možno sa už mnoho rokov modlíme, postíme alebo si vykonávame rôzne púte, aby sme si u Boha vyprosili zdravie či už pre seba, alebo svojich blízkych. No iba zriedka sú naše modlitby vypočuté. Je to azda tým, žeby nás Boh nepočul? Rozhodne nie! Avšak Boh mnohokrát využíva chorobu práve na to, aby človeka skrze ňu pritiahol bližšie k sebe ako o tom čítame aj v tomto evanjeliu. Ak by žena netrpela na krvotok, možno by sa nikdy nestretla s Kristom. A podobne aj to dvanásťročné dievča mohla skrze svoju smrť zažiť veľký Boží zázrak. Pamätajme na to, že Kristus nás chce uzdraviť predovšetkým z tej najnebezpečnejšej choroby, ktorou je hriech. A naše telesné nemoci a choroby nám môžu poslúžiť ako kríž, ktorý nie je na naše poníženie, ale na spásu! Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu svojím spevom doprevádzal miestny spevácky zbor z Litmanovej. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.

 

Novembrová Fatimská sobota a Malá púť

litmanova Drahí mariánsky ctitelia, všetkých vás srdečne pozývame na slávenie fatimskej soboty v mesiaci november, ktorá sa uskutoční 5.novembra 2016, na hore Zvir v Litmanovej. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého sv. ruženca a následne bude pokračovať slávením svätej liturgie. Na záver sv. liturgie bude  modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a po nej  modlitba zverenia sa Presvätej Bohorodičke.Zároveň vás všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať 6.novembra 2016. Program púte začína o 9:00 hod. uctením si Ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude modlitbou akatistu a modlitbou sv. ruženca. Malá púť vyvrcholí slávnostnou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Peter Šturák ml., kaplán farnosti Prešov-Sídlisko III. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.  Prvých osem dní v mesiaci november môžeme získavať odpustky pre duše v očistci, a takto im prejaviť milosrdenstvo.

 

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>