Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Ponížili ťa? - Žehnaj im. Okradol si? - Vráť. Bol si opitý? - Daj sa na abstinenciu. Bol si hrdý? - Pokoruj sa. Závidel si? - Potešuj. Zabil si? - Priznaj sa a nalož svojmu telu utrpenie rovné mučeníctvu, chváľ Boha a káraj svoje telo.


Ochrana osobných údajov

Program slávení na hore Zvir december 2016 - január 2017

hora 24.12.2016 Predvečer Narodenia Pána 
10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

24.00 sv. liturgia

25.12.2016 Narodenie Ježiša Krista
10.30 sv. liturgia, myrovanie

13.30 sv.ruženec
14.00 sv.liturgia, myrovanie

26.12.2016 Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke
10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

27.12.2016 Sv. apoštol a prvomučeník Štefan
10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

31.12.2016 posledný deň občianského roka
10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

1.1.2017 Obrezanie Pána, sv.Bazila Veľkého, Nový rok
10.30 sv. liturgia, myrovanie

13.30 sv.ruženec
14.00 sv.liturgia, myrovanie

6.1.2017 - Sväté Bohozjavenie
10.30 - sv. liturgia, myrovanie
12.00 - Jordánske svätenie vody – pod horou Zvir

7.1.2017 Fatimská sobota
10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

8.1.2017 Malá púť
9.00  Uctenie ikony presvätej Bohorodičky, Akatist k presvätej Bohorodičke, rozjímavý sv.
         ruženec

10.30  sv. liturgia - hlavný slúžiteľ a kazateľ otec Peter Kijovský, rektor Kaplnky
         Nepoškvrneného Počatia Presv. Bohorodičky na hore Zvir

Januárová Fatimská sobota a Malá púť

zvir- zima Drahí mariánski ctitelia, aj v novom roku 2017 vás všetkých  srdečne pozývame na slávenie januárovej  fatimskej soboty,  ktorá sa uskutoční 7.januára 2017, na hore Zvir v Litmanovej. Program sa začne o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého sv. ruženca a bude pokračovať slávením svätej liturgie o 10:30. Na záver sv. liturgie bude  modlitba Korunky k  Božiemu milosrdenstvu a po nej  modlitba zverenia sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky.

Zároveň vás všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať v nedeľu 8.januára 2017. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si Ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude modlitbou akatistu a modlitbou sv. ruženca. Malá púť vyvrcholí slávnostnou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Peter Kijovský, rektor Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir a výpomocný duchovný vo farnosti Litmanová. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Pozývame vás skrze spoločnú modlitbu vstúpiť do nového roku 2017, vyprosujúc si milosti dobrotivého Boha  a mocnú ochranu Presvätej Bohorodičky.

Zároveň dávame do pozornosti, že počas zimných mesiacov nie je zabezpečená kyvadlová doprava.

 

Decembrová Fatimská sobota a Malá púť

zima 63      Dňa 3. decembra 2016 sa na hore Zvir v Litmanovej slávila Fatimská sobota. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého radostného svätého ruženca a pokračoval slávením svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a zároveň kazateľom bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. Svojou homíliou povzbudil veriacich k bdelosti a pripravenosti, pretože nikto z nás nevie, kedy si ho Pán povolá k sebe do večnosti. Je preto dôležité, aby sme boli neustále ostražití a nedovolili diablovi vniknúť do nášho srdca. A všetci, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bdieť budú blahoslavení! Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov, tiež modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Panne Márii.                           

     V nedeľu, 4. decembra 2016, hora Zvir znova privítala veriacich pútnikov, ktorí sa nedali odradiť tuhou zimou a prišli na toto miesto sláviť poslednú Malú púť v tomto kalendárnom roku. Program púte bol tradične otvorený uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, nasledovala pobožnosť Ďakovného akatistu a po nej modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením púte bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Evanjelium ohlásil otec Michal Leščišin, ktorý bol zároveň aj slávnostným kazateľom. Vo svojej homílii v spojitosti s evanjeliom o desiatich malomocných vyzdvihol dôležitosť a podstatu viery človeka. Je potrebné prijímať Božie slovo do nášho života, ale ešte dôležitejšie je podľa neho denne žiť. Evanjelium nám ukazuje moc Kristových slov, ktoré uzdravujú tých, ktorí k nemu prichádzajú s vierou. No Kristus výrazne poukazuje aj na význam vďačnosti, ktorú od nás žiada. Kristus očakáva našu vďačnosť za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostávajú počas života, ale je tiež potrebné chváliť Boha aj za všetky tie nepríjemnosti, ktorých sa nám v živote dostáva nemálo, pretože aj skrze ne nás Pán mnohokrát učí pochopiť zmysel kríža a bolesti. Okrem iného otec Michal vyzval pútnikov, aby sa zbavili formalizmu, a aby vždy vykonali viac ako je ich povinnosťou niečo urobiť. Deviati malomocní urobili to, čo bolo formálne, ale iba jeden dokázal urobiť niečo navyše, a to chváliť Pána. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.

 

 

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>