Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Kresťan je človek, ktorému Boh zveril všetkých ľudí.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Decembrová Fatimská sobota a Malá púť

zima 63      Dňa 3. decembra 2016 sa na hore Zvir v Litmanovej slávila Fatimská sobota. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého radostného svätého ruženca a pokračoval slávením svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a zároveň kazateľom bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. Svojou homíliou povzbudil veriacich k bdelosti a pripravenosti, pretože nikto z nás nevie, kedy si ho Pán povolá k sebe do večnosti. Je preto dôležité, aby sme boli neustále ostražití a nedovolili diablovi vniknúť do nášho srdca. A všetci, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bdieť budú blahoslavení! Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov, tiež modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Panne Márii.                           

     V nedeľu, 4. decembra 2016, hora Zvir znova privítala veriacich pútnikov, ktorí sa nedali odradiť tuhou zimou a prišli na toto miesto sláviť poslednú Malú púť v tomto kalendárnom roku. Program púte bol tradične otvorený uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, nasledovala pobožnosť Ďakovného akatistu a po nej modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením púte bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Evanjelium ohlásil otec Michal Leščišin, ktorý bol zároveň aj slávnostným kazateľom. Vo svojej homílii v spojitosti s evanjeliom o desiatich malomocných vyzdvihol dôležitosť a podstatu viery človeka. Je potrebné prijímať Božie slovo do nášho života, ale ešte dôležitejšie je podľa neho denne žiť. Evanjelium nám ukazuje moc Kristových slov, ktoré uzdravujú tých, ktorí k nemu prichádzajú s vierou. No Kristus výrazne poukazuje aj na význam vďačnosti, ktorú od nás žiada. Kristus očakáva našu vďačnosť za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostávajú počas života, ale je tiež potrebné chváliť Boha aj za všetky tie nepríjemnosti, ktorých sa nám v živote dostáva nemálo, pretože aj skrze ne nás Pán mnohokrát učí pochopiť zmysel kríža a bolesti. Okrem iného otec Michal vyzval pútnikov, aby sa zbavili formalizmu, a aby vždy vykonali viac ako je ich povinnosťou niečo urobiť. Deviati malomocní urobili to, čo bolo formálne, ale iba jeden dokázal urobiť niečo navyše, a to chváliť Pána. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.

 

 

Decembrová Fatimská sobota a Malá púť

zima 1 Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2016. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom bude o 10:30 hod. nasledovať svätá liturgia. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie.  

Taktiež vás všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať 4. decembra 2016. Program Malej púte už tradične  začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude  akatistom, po ktorom bude nasledovať modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením Malej púte bude slávanie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Priďte v tomto pripravnom období pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista, v období Filipovky, zažiť radosť a zakúsiť Boží dotyk, ktorý láskou premieňa srdce človeka.

Zároveň dávame do pozornosti, že počas zimných mesiacov nie je zabezpečená kyvadlová doprava.

 

 

 

 

Novembrová Fatimská sobota a Malá púť

obr.1 Dňa 5. novembra 2016 sa na hore Zvir zhromaždili pútnici, aby spoločne slávili Fatimskú sobotu. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého svätého ruženca, ktorého zamyslenia boli zamerané na prehĺbenie úcty k Presvätej Bohorodičke. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil otec Michal Leščišin. Vo svojej homílii vyzval veriacich, aby s odvahou ohlasovali Krista slovom, ale aj svojím životom medzi ľuďmi, s ktorými sa denne stretávajú.                                                                                                      

  6. novembra 2016, v prvú nedeľu po prvom piatku, sa na hore Zvir uskutočnila Malá púť. Program púte začal ako obvykle uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, pokračoval modlitbou akatistu a po ňom nasledovala modlitba rozjímavého svätého ruženca. Najdôležitejším bodom programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Ako slávnostný kazateľ pozvanie prijal otec Peter Šturák ml., ktorý okrem iného na hore Zvir pred niekoľkými rokmi ako bohoslovec absolvoval pastoračný ročník. Otec Peter ohlásil veriacim pútnikom Božie slovo a vo svojej homílii im priblížil jeho podstatu a dôležitosť. V evanjeliu sa Kristus dotýka dvoch žien, ktoré sa od seba pomerne dosť líšia. Prvá je stará chudobná žena trpiaca už dvanásť rokov na krvotok. Druhá je naopak mladá a je dcérou predstaveného synagógy. Kristus však rovnako uzdravuje jednu i druhú ženu. Poznáme veľmi dobre aké dôležité je zdravie v živote každého človeka. Častokrát hovoríme: „Len nech sme zdraví a všetko bude v poriadku...“ Ale je zdravie práve to, čo kresťan potrebuje pre svoj pozemský i večný život najnutnejšie? Možno sa už mnoho rokov modlíme, postíme alebo si vykonávame rôzne púte, aby sme si u Boha vyprosili zdravie či už pre seba, alebo svojich blízkych. No iba zriedka sú naše modlitby vypočuté. Je to azda tým, žeby nás Boh nepočul? Rozhodne nie! Avšak Boh mnohokrát využíva chorobu práve na to, aby človeka skrze ňu pritiahol bližšie k sebe ako o tom čítame aj v tomto evanjeliu. Ak by žena netrpela na krvotok, možno by sa nikdy nestretla s Kristom. A podobne aj to dvanásťročné dievča mohla skrze svoju smrť zažiť veľký Boží zázrak. Pamätajme na to, že Kristus nás chce uzdraviť predovšetkým z tej najnebezpečnejšej choroby, ktorou je hriech. A naše telesné nemoci a choroby nám môžu poslúžiť ako kríž, ktorý nie je na naše poníženie, ale na spásu! Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu svojím spevom doprevádzal miestny spevácky zbor z Litmanovej. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.

 

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>