Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Hovoríte o hriechoch? Človek má mať vždy srdce plné ľútosti, keď si spomenie na svoje hriechy. A čo sa týka hriechov iných ľudí, nemá na ne nikdy myslieť, ani odsudzovať iných.


Ochrana osobných údajov

Marcová Fatimská sobota a Malá púť

Zvir

Dňa 4. marca 2017 sa na hore Zvir zhromaždili pútnici, aby spoločne slávili Fatimskú sobotu. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil otec Marcel Pisio. Vo svojej homílii vyzval veriacich, aby sa dôkladne zamysleli nad prežívaním svojej viery. Prečo sa modlíme, navštevujeme chrám každú nedeľu, zachovávame „Desatoro“ a pod.? Motivuje nás k tomu zvyk, resp. „veď aj iní to tak robia“, alebo nás k tomu vedie láska k Bohu? Nesmieme totiž nikdy zabudnúť na to, že ak sa z Božích prikázaní vytratí láska, tak z našej viery zostane už iba čistý fanatizmus! V evanjeliu sme počuli ako Kristus uzdravil v sobotu človeka s vyschnutou rukou. Neraz sme aj my obrazom toho človeka, keď sme zničení a nakazení hriechom, po ktorom sa tak „usilovne“ naťahovali naše ruky. Dovoľme Kristovi, aby tak ako  uzdravil muža s vyschnutou rukou, uzdravil aj naše srdcia, často zraňované hriechom.            

     5. marca 2016, v prvú pôstnu nedeľu, sa na hore Zvir uskutočnila Malá púť. Program púte začal ako obvykle uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, pokračoval modlitbou akatistu a po ňom nasledovala modlitba rozjímavého svätého ruženca. Najdôležitejším bodom programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Slávnostným kazateľom bol otec protopresbyter Rastislav Janičko, riaditeľ pútnického centra na hore Zvir a správca farnosti Litmanová. Svojou homíliou upriamil pozornosť veriacich pútnikov na otázku, v čom všetkom hľadáme istotu a záruku šťastia v našom živote. Mnohokrát svoju nádej vkladáme do vecí, ktoré nám zabezpečia šťastný a bezstarostný život iba nakrátko, ale pre nás kresťanov je jedinou istotou a zárukou večného šťastia Ježiš Kristus! A možnože sme ako Natanael spokojní so svojím životom – „figovníkom“, pod ktorým mi je dobre a nechcem urobiť ani len krok navyše. Čo je mojím figovníkom, istotou, pod ktorou sa cítim pohodlne? Peniaze, zdravie, zamestanie...? Avšak Kristus nás dnes pozýva vykročiť zo svojho pohodlia za ním. Tento pôstny čas nám poskytuje príležitosť prehodnotiť svoj život, obrátiť sa a pochopiť v čom spočíva tá pravá istota nášho života. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu svojím spevom doprevádzal miestny spevácky zbor z Litmanovej. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.

 

Marcová Fatimská sobota a Malá púť

Bohorodička

Drahí mariánski ctitelia, v nastávajúcom pôstnom období vás  všetkých srdečne pozývame na slávenie marcovej Fatimskej soboty, ktorá sa bude konať 4. marca 2017. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého sv. ruženca a pokračovať bude slávením svätej liturgie o 10:30 hod. Po  skončení svätej liturgie bude nasledovať modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii  a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Taktiež všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa v tomto mesiaci uskutoční 5. marca 2017, v prvú pôstnu nedeľu. Liturgický program Malej púte začína o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky.  Následne bude pokračovať modlitbou akatistu a svätého ruženca. Vyvrcholením Malej púte bude slávenie svätej liturgie so začiatkom o 10:30 hod. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec protopresbyter Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Príďte a vyprosme si milosti u našej nebeskej Matky, aby sme pod jej vedením nastúpili na cestu pokánia, a tak s radosťou a  v duchovnom úsilí prežili požehnaný čas pôstu.  

Zároveň dávame do pozornosti, že počas zimných mesiacov nie je zabezpečená kyvadlová doprava na horu Zvir.

Podporte nás!

2%

Drahí pútnici, aj v tomto roku máte možnosť prispieť svojimi 2% z vašich daní na rozvoj pútnického centra hory Zvir v Litmanovej. Formuláre si môžete stiahnuť tu:

​Vyhlásenie

Potvrdenie


<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>