Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Kto vlastní, akoby nič nevlastnil (porov. 1 Kor 7, 30); kto si síce zhromažďuje všetko potrebné na užívanie, ale obozretne predvída, že to bude musieť čoskoro opustiť. Ten užíva tento svet, akoby ho neužíval; kto vlastní veci nevyhnutné pre život, ale nedovoľuje, aby ovládli jeho srdce, a snaží sa, aby to všetko slúžilo ? a nie škodilo ? na úžitok duši, ktorá sleduje vyššie ciele.


Ochrana osobných údajov

História

Stručná história obce

Obec Litmanová sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1412. V roku 1778 bol v obci postavený farský Chrám svätého archanjela Michala (NKP). Obyvateľmi obce sú v prevažnej miere gréckokatolíci. Božská svätá liturgia, sviatosti a pobožnosti sa vysluhujú v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku, ktorý sa spája s cyrilo-metodskou tradíciou, ktorú priniesli na územie dnešného Slovenska spolupatróni Európy sv. Cyril a Metod.

 

História mariánskeho pútnického miesta na hore Zvir

V novodobej histórii sa Litmanová dostala do povedomia hlavne v súvislosti so zjaveniami Panny Márie na hore Zvir, vzdialenej približne päť kilometrov od začiatku obce, v blízkosti poľských hraníc. Pravosť týchto zjavení je stále predmetom skúmania zo strany Cirkvi.

Panna Mária sa zjavila dvom dievčatám, vtedy jedenásť ročnej Ivete Korčákovej a dvanásť ročnej Kataríne Češelkovej v izbičke dreveného zrubu (majdanu), ktorý dodnes stojí na lúke obkolesenej lesom. Panna Mária sedávala na drevenej lavičke. Predstavila sa ako NEPOŠKVRNENÁ ČISTOTA. Želala si, aby sa obe dievčatá i ľudia prichádzali na toto miesto modliť.

Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995, kadžý mesiac, vždy v nedeľu po prvom piatku. Pri poslednom zjavení Božia Matka sľúbila, že tu ostáva stále prítomná. Nielen počas zjavení, ale aj po ich ukončení, veriaci stále v hojnom počte pravidelne prichádzajú na toto miesto. Najviac sa schádzajú v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Okrem prvých nedieľ pútnici zo Slovenska i zo zahraničia prichádzajú každý deň na toto pútnické miesto, kde nachádzajú stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc do svojho života, ďakujú za prejavy Božej lásky, Božej pomoci a odovzdávajú svoje životy pod ochranu Božej Matky.

 

Miesto modlitby

Vzhľadom k tomu, že pútnici aj po skončení zjavení naďalej nepretržite putujú na toto miesto vo veľkom počte a hľadajú prehĺbenie duchovného života, bolo toto miesto 6. augusta 2004 ustanovené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským eparchom, za Miesto modlitby a kaplnka bola zasvätená Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie.

dekret


Dekrét o ustanovení miesta modlitby

 

Pútnické miesto

Miesto modlitby - Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom na hore Zvir v Litmanovej bolo 7. septembra 2008 povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie.

dekret


Dekrét o ustanovení mariánskeho pútnického miesta v Litmanovej

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Litmanová v čase zjavení:

 1. Ján Zavacký OSBM 1988 - 1992

 2. Vasiľ Kundrát OSBM 1992 - 1993

 3. Polykarp Jacoš OSBM 1993 - 1995

 

Ďalší správcovia gréckokatolíckej farnosti Litmanová

 1. Ján Zavacký OSBM 1988 - 1992

 2. Vasiľ Kundrát OSBM 1992 - 1993

 3. Polykarp Jacoš OSBM 1993 - 1995

 

Afiliácia pútnického miesta k Bazilike Santa Maria Maggiore

8. augusta 2010, pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti, bol slávnostne zverejnený dekrét o ustanovení puta duchovného príbuzenstva tomuto mariánskemu pútnickému miestu na hore Zvir s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, ktorá je prvým a hlavným mariánskym chrámom na svete. Apoštolská penitenciária v Ríme udelila tomuto pútnickému miestu výsadu plnomocných odpustkov, aké má bazilika Santa Maria Maggiore. Plnomocné odpustky Pútnici ich môžu prijať pod týmito podmienkami:

 • na Chrámový sviatok zasvätenia baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme (5. august)

 • na Sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky (8. december)

 • na všetky sviatky Presvätej Bohorodičky

 • raz do roka v deň, ktorý si slobodne zvolí každý veriaci

 • vždy, keď na horu Zvir prídu pútnici v skupine prejaviť náboženskú úctu