Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Keď sa pozeráme na svoje hriechy, nebudeme vidieť hriechy blížneho. Je chybou, keď človek nechá svojho vlastného mŕtveho a plače nad mŕtvym u svojho suseda.


Ochrana osobných údajov

Archív

Pozvánka na Modlitby za uzdravenie s Koinoniou Ján Krstiteľ

modlenieSrdečne vás pozývame na Horu Zvir modliť sa spoločne s bratmi a sestrami z Koinonie Ján Krstiteľ, modlitby za duševné a telesné uzdravenie. Stretnutie sa uskutoční dňa 16.júna 2012 od 10.00. Súčasťou programu bude modlitba chvál, katechéza, svätá liturgia a modlitby za uzdravenie.

Pozvánka na predstavenie Pastoračného centra pre rómov v Čič

Hora ZvirV nedeľu 17. júna 2012 sa na Hore Zvir predstaví Gréckokatolícke pastoračné centrum pre rómov z Čičavy. Všetkých srdečne pozývame povzbudiť sa a prežiť nedeľné popoludnie v spoločenstve Cirkvi. Program začne svätým ružencom o 13.30 a bude pokračovať svätou liturgiou, ktorú bude s nami sláviť o. Martin Mekel, riaditeľ centra pre pastoráciu rómov, ktorý sa nám takisto prihovorí v homílii. Po svätej liturgii sa nám predstaví samotná činnosť centra. Nebudú chýbať svedectvá, ani koncert hudobnej skupiny z tohto centra.


Marcová púť na Hore Zvir – 6.3.2011

marec„Nezahanbiteľná zástankyňa kresťanov, nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc.“ I týmito slovami menlivých častí sv. liturgie sa vyše 700 pútnikov modlilo počas marcovej púte na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej. Program púte začal uctením ikony Presvätej Bohorodičky, modlitbou Akatistu k Bohorodičke a pokračoval modlitbou slávnostného ruženca. Vrcholom púte bola svätá liturgia, na ktorej ohlásil Božie slovo o. Marcel Pisio. Vo svojej homílii zdôraznil, že Boh nás nepozýva k pôstu kvôli asketickému výkonu a zotročeniu ľudí okolo nás, ale kvôli našej zmene. Práve pôstom môžem dať zlému najavo, že nie som ochotný robiť kompromisy so zmýšľaním tohto sveta a môžem sa stať živým kresťanom, ktorý milosť odpustenia a lásky nielen prijíma, ale ho aj odovzdáva ďalej. Po svätej liturgii sa pútnici na Hore Zvir modlili na úmysel Svätého Otca a Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Oficiálnou večernou modlitbou východnej cirkvi – Večierňou – slávenou na Zvire o 15.30 sme vstúpili do obdobia Veľkého pôstu. K tejto modlitbe cirkev na začiatku pôstu pridáva aj obrad vzájomného odprosenia a zmierenia, aby veriaci človek mohol v pôstnej dobe pokračovať v pokání a očakávať príchod zmŕtvychvstalého Krista s novým srdcom.

Matúš Verba


Februárová púť na Hore Zvir

febrarV prvú februárovú nedeľu – 6.2.2011 sa na Litmanovskej Hore Zvir zišlo približne 650 pútnikov, aby na príhovor Presvätej Bohorodičky vyprosovali Božie milosti pre seba i svojich blízkych. Program februárovej púte začal uctením Ikony Presvätej Bohorodičky, modlitbou Akatistu k Bohorodičke a pokračoval modlitbou slávnostného svätého ruženca. Vrcholom púte bola sv. liturgia, na ktorej ohlásil Božie slovo o. Vasiľ Kindja. Vo svojej homílii zdôraznil to, že niekedy spôsobom svojho života bránime ľuďom okolo nás, aby spoznali Ježiša. Preto je potrebné nezatracovať druhých, ale dávať im šancu, ako to robí Ježiš Kristus. Po svätej liturgii sa pútnici ešte modlili modlitbu na úmysel Svätého Otca a Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Matúš Verba


Januárová púť

zimaS túžbou skryť sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky a vyprosovať si milosti do nového kalendárneho roka, sa dňa 9.1.2011 modlilo na Hore Zvir približne 570 pútnikov. Program Januárovej púte začal uctením Ikony Presvätej Bohorodičky, modlitbou Akatistu k Bohorodičke a pokračoval modlitbou slávnostného svätého ruženca. Táto púť vyvrcholila slávnostnou svätou liturgiou, na ktorej ohlásil Božie slovo o. Rastislav Janičko, správca farnosti Litmanová. Vo svojej homílii poukázal na to, že ak človek chce žiť lepší život, musí ho žiť v pokáni. Avšak na takýto život nie je potrebná len sviatosť zmierenia, ale aj úplná zmena zmýšľania a ochota výjsť zo starého človeka. Do tohto radostného návratu Otcovi nám chce dať silu Boží Syn, ktorého sviatok narodenia sme nedávno oslavovali. Ak mu otvoríme svoje srdcia a uveríme mu, môžeme s ním žiť nový život. Po svätej liturgii bola púť zakončená modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a poďakovaním pútnikom za to, že ani spočiatku nepriaznivé počasie ich neodradilo prísť na mariánske pútnické miesto Horu Zvir.
Matúš Verba


<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | >>