Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Ak pocítiš, že v tvojom srdci sa zapaľuje plameň utrpenia, prežehnaj sa na prsiach.


Ochrana osobných údajov

Archív

Archieparchiálne večeradlo na Hore Zvir

Hora ZvirDeň pred 95. výročím zjavení vo Fatime, sa zišli mariánski ctitelia a členovia Mariánskeho kňazského hnutia Prešovskej archieparchie na Hore Zvir, aby sa spoločne aj s ostatnými veriacimi modlili Večeradlo s Pannou Máriou. Súčasťou programu bolo okrem modlitieb svätých ružencov a adorácie, slávenie Eucharistie s viacerými kňazmi. Eucharistiu viedol o. Juraj Popovič, súdny vikár, ktorý prišiel v zastúpení vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, a všetkým veriacim odovzdal jeho pozdrav. Na celodennom programe sa zišlo celkom vyše päťsto pútnikov z celej Prešovskej archieparchie.


Júnová Malá púť na Horu Zvir

ludiaTakmer 2000 pútnikov za zišlo na Nedeľu všetkých svätých, ktorá bola zároveň prvou nedeľou v mesiaci jún na Malej púti na Hore Zvir. Duchovný program začal tradične uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a Akatistom k Ježišovi Kristovi. Po rozjímavom svätom ruženci už nasledovala hlavná časť celého programu, ktorým bola slávnostná svätá liturgia, ktorú svojim spevom doprevádzal chrámový zbor zo Starej Ľubovne z farnosti Matky ustavičnej pomoci a takisto ich mládežnícky zbor. Hosťom tejto púte bol o. Jozef Voskár, duchovný správca Gréckokatolíckej charity, ktorý sa pútnikom prihovoril v homílii. Zídených pútnikov pozval k tomu, aby prijali povolanie nielen to profánne, ktoré má väčšina z nás, ale to hlavné, povolanie ku svätosti. Takisto poukázal na dva extrémy, na ktoré si ako kandidáti neba musíme dávať pozor a tým je rozdiel a veľmi tenká hranica medzi svätosťou a svätuškárstvom a druhým nebezpečenstvom je žiť len ako farizeji, plniaci si svoje náboženské povinnosti v nedeľu a prikázané sviatky. Jediným východiskom pre našu svätosť, ktorú niesme schopný dosiahnuť vlastnými silami je sám Ježiš, ktorý v evanjeliu sám hovorí, že bez neho nemôžeme nič urobiť. Svätú liturgiu viedol o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu na Hore Zvir. Množstvo povzbudených pútnikov zotrvávalo na Hore Zvir aj po skončení slávnosti.


Púť matiek na Hore Zvir

kvetNa Deň matiek, 13. mája a zároveň pri príležitosti 95. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime sa konala na Hore Zvir Púť matiek. Za účasti vyše dvesto pútnikov, z ktorých väčšina boli matky, sme začali túto púť modlitbou svätého ruženca, ktorý sme obetovali za naše mamy. Následne sme spoločne slávili Eucharistiu, na ktorej sa v homílii prihovoril pútnikom o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir. Vo svojej homílii spomenul, že slepého od narodenia, o ktorom bolo evanjeium v túto nedeľu, neuzdravilo ani samotné blato, či to že sa umyl v rybníku Siloe, ale práve to, že počúvol slová Ježiša Krista. A práve to je jediným východiskom pre mnohé problémy, s ktorými sa stretávajú rodiny vo výchove, či v samotnom spoločnom živote. Svojou návštevou nás poctila aj pani Hanka Kolivošková, koordinátorka modlitieb matiek, s ktorou sme sa po svätej liturgii v pastoračnej miestnosti Spovedného domu bl. M. D. Trčku, modlili za rodiny a prítomné mamy odovzdávali svoje deti v spoločnej modlitbe do Božích rúk. Celý program skončil podvečer, po čom sa povzbudení pútnici odobrali na cestu domov.


Pozvánka na júnovú Fatimskú sobotu a Malú púť

ludiaDňa 2. júna pozývame srdečne všetkých na Horu Zvir, kde sa spoločne zídeme na slávení fatimskej soboty mesiaca jún. V duchu požiadaviek Panny Márie, ktoré odovzdala vo Fatime, začneme celý program o 10.00 rozjímavým svätým ružencom a hneď na to budeme spoločne sláviť svätú liturgiu, ktorú svojim spevom bude doprevádzať chrámový zbor z Vranova nad Topľou. V homílii sa nám prihovorí o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir a na záver zasvätíme naše životy Presvätej Bohorodičke.
V nasledujúci deň, prvú nedeľu mesiaca jún, sa spoločne stretneme o 9.00 kedy uctením si obrazu Presvätej Bohorodičky začneme tradičný program Malej púte na Horu Zvir. Po modlitbe akatistu a rozjímavého svätého ruženca sa zjednotíme za Eucharistickým stolom, aby sme prostredníctvom svätej liturgie prijali posilu do ďalších dní. Svojim spevom bude svätú liturgiu doprevádzať chrámový zbor zo Starej Ľubovne, z farnosti Matky Ustavičnej Pomoci. Hlavným hosťom tejto slávnosti bude o. Jozef Voskár, ktorý sa prihovorí pútnikom v homílii. Všetkých vás srdečne pozývame stráviť spoločný čas s Božou Matkou a jej Synom na Horu Zvir.


Júnová fatimská sobota

knazZa účasti okolo sto pútnikov sme aj v mesiaci jún spoločne slávili fatimskú sobotu podľa požiadaviek Panny Márie odovzdaných vo Fatime. Rozjímaním nad tajomstvami radostného svätého ruženca sme sa pripravili na slávenie svätej liturgie, ktorú viedol o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir a ktorý sa zároveň prihovoril prítomným pútnikom v homílii. Vo svojom príhovore vyzdvihol dokonalosť lásky, ktorá bola ohlásená v evanjeliu a hlavne to, že je dôležitým znamením, ktoré by nás malo odlišovať od zmýšľania ľudí tohto sveta. Povzbudení božím slovom sme po svätej liturgii zasvätili naše životy Presvätej Bohorodičke. Celú slávnosť doprevádzal svojim spevom chrámový zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou.


<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | >>