Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Existuje svedectvo, na vydávanie ktorého sa majú pripravovať deň čo deň všetci veriaci i za cenu utrpení a ťažkých obetí... Veriaci je za pomoci modlitbami vyprosenej Božej milosti povolaný k neraz hrdinskej službe.


Ochrana osobných údajov

Archív

Fatimská sobota

Slnkom zaliata Hora Zvir privítala v sobotu 6. októbra pútnikov, ktorí prišli tento deň prežiť podľa priania Panny Márie pri zjaveniach vo Fatime. Modlitbový program začal rozjímavým svätým ružencom a pokračoval slávením Eucharistie. Duchovný správca Zviru otec Marcel Pisio privítal pred začiatkom liturgie pútnikov z rôznych častí Slovenska a v homílii ich pozval k novému prežitiu momentu, ktorý sa stal momentom zázračného uzdravenia ochrnutého z evanjelia. Slová „odpúšťajú sa ti hriechy“, počúvame vo sviatosti zmierenia, tam Boh s nami začína proces uzdravenia, tento zázrak sa deje v našom živote keď človek prijíma oslobodenie od hriechu a keď zároveň ponúka lásku, ktorá je nezištná a prináša odpustenie do spoločenstva. Božiu Matku sme prosili o jej príhovor a svoje životy sme jej odovzdali v modlitbe zasvätenia. Nádherné počasie umocnilo atmosféru fatimskej púte a málokomu sa chcelo odchádzať od Matky.


Septembrová Malá púť

V hojnom počte sa zišli ctitelia Božej Matky na Hore Zvir v nedeľu, 9. septembra 2012. V tento deň sa konala tradičná Malá púť a zároveň sme si spoločne pripomenuli aj 4. výročie od vyhlásenia Hory Zvir za mariánske pútnicke miesto. Program začal uctením si ikony presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu. Následne pútnici rozjímali pri modlitbe slávnostného ruženca. Vyvrcholením púte bola archijerejská svätá liturgia, ktorú viedol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Koncelebroval emeritný pražský pomocný biskup, vladyka Ján Eugen Kočiš a zídení kňazi. V homílii vladyka Ján vyzdvihol tichosť Panny Márie, ako vlastnosť, ktorá „ozdobila celý jej život a s ktorou ochotne prijala Božiu vôľu a slúžila Bohu“. Počas liturgie mnoho pútnikov prijalo sviatosť zmierenia aby tak mali plnohodnotnú účasť na slávení Eucharistie. Po liturgii sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a vladyka Ján požehnal pútnikom náboženské predmety. Potom nasledovalo myrovanie, znak kresťanského agapé. Do neskorého večera slnkom zaliata Hora Zvir ponúkala svoj pokoj a krásu všetkým, ktorí prišli na toto pútnicke miesto hľadať to, čo tento svet už dávno nemá.


Sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky

V sobotu, 15.septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa mariánski ctitelia zišli na Hore Zvir aby spoločnou modlitbou vyjadrili svoju oddanosť Božaj Matke. Archijerejskú svätú liturgiu viedol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Spolu s ním koncelebroval vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský pomocný biskup a zídení kňazi. V homílii sa pútnikom prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir, ktorý upriamil pozornosť na vzor, ktorý nám dáva Mária stojac pod krížom svojho Syna a pokoj s akým prijíma spoluúčasť na jeho utrpení. Vo svojich osobných krížoch by sme na to mali stále pamätať. Zvlášť dnes je tu silný tlak aby spoločnosť žila bez Boha a preto veriaci človek musí mať odvahu aj v kríži vedieť zostať v pokoji a vo viere, že Boh je aj tak Víťaz. Svojím spevom liturgiu doprevádzal Katedrálny spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova a Spevácky Zbor apoštola Pavla z Brezna. Speváci týchto zborov si tak už po tretíkrát vykonali púť na Zvir a prežili krásny čas v rámci ekumenického stretnutia.


Púť učiteľov a žiakov

V nedeľu 16.septembra Zvir privítal učiteľov a žiakov aby na spoločnej púti prosili Božiu pomoc a ochranu do nového školského roka. Táto púť sa konala v rámci Roka svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov a učiteľov. Program začal modlitbou svätého ruženca a pokračoval slávením Eucharistie, ktorú viedol otec Anton Uhrín, riaditeľ arcibiskupského školského úradu, koncelebroval otec Vasiľ Kindja, rektor chrámu a kaplnky na Hore Zvir. Vo svojej homílii pozval pútnikov k vzájomnej modlitbe, aby sa skrze modlitbu na prvom mieste posilňovali vzťahy jednak medzi učiteľmi navzájom a taktiež aj medzi žiakmi a ostatnými pracovníkmi v školstve. Vyše 400 zídených pútnikov sa po adorácii rozchádzalo domov s povzbudením, že vzdelávanie nie je len o vedomostiach, ale aj o vzťahoch.


Modlitby za uzdravenie

V sobotu 22.9.2012 budú na HORE ZVIR

MODLITBY ZA UZDRAVENIE


Modlitby vedie Komunita Jána Krstiteľa z Prešova

Program:

9:30 Svätý ruženec
10:00 Chvály
10:30 Svätá liturgia a modlitby za telesné a vnútorné uzdravenie<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>