Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Keď sa nám vidí vecou neľahkou alebo nemožnou obrátiť sa k Bohu pre množstvo našich hriechov, pripomeňme si a uvážme, ako Pán, keď ešte chodil po zemi, svojou dobrotivosťou vracal slepým zrak, liečil všelijaké choroby, hluchým dával sluch, kriesil mŕtvych, ktorí už takmer hnili a pod. Preto tým viac navráti dušu, ktorá sa k nemu obracia, hľadá jeho milosrdenstvo a prosí ho o pomoc. Pretože ten, ktorý stvoril telo, stvoril aj dušu; a ako vtedy, keď prebýval tu na zemi, tým všetkým, ktorí k nemu prichádzali a u neho hľadali pomoc a uzdravenie, svoju dobrotu štedro prejavoval, - to isté urobí i vo veciach duchovných. Pretože, keď telám, ktoré hynú a umierajú, prejavoval také milosrdenstvo, tým viac prejaví milosrdenstvo duši nesmrteľnej, nehynúcej, ktorá sa k nemu priblíži, bude jeho pomoc hľadať a o jeho milosrdenstvo prosiť.


Ochrana osobných údajov

Archív

Program slávení na Hore Zvir – december 2012 a január

Zvir23.12.2012 – skauti prinesú Betlehemské svetlo
10.30 sv. liturgia

13.30 sv. ruženec
14.00 sv. liturgia

24.12.2012 Predvečer Narodenia Pána

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

19.00 sv. ruženec a Kánon Narodenia Pána
24.00 sv. liturgia

25.12.2012 Narodenie Ježiša Krista

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia, myrovanie


26.12.2012 Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

27.12.2012 Sv. apoštol a prvomučeník Štefan

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

31.12.2012 posledný deň občianského roka

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

24.00 sv. liturgia

1.1.2013 Obrezanie Pána, sv.Bazila Veľkého, Nový rok

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia, myrovanie

Ostatné dni program každodenný – 10.00 sv. ruženec, 10.30 sv. liturgia.

5.1.2013 – Fatimská sobota

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

6.1.2013 - Sväté Bohozjavenie, Malá púť

9.00 Uctenie ikony presvätej Bohorodičky
9.05 Akatist k presvätej Bohorodičke, rozjímavý sv. ruženec
10.30 sv. liturgia – hlavný slúžiteľ a kazateľ o.Vasiľ Kindja, rektor chrámu a Kaplnky
Nepoškvrneného Počatia na Hore Zvir
Po sv. liturgii sprievod pod Horu Zvir a Jordánske svätenie vody.Januárová Malá Púť

Ani celonočné sneženie neodradilo pútnikov, aby sa zišli 06.01.2013 na sviatok Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista na januárovej Malej púti na hore Zvir v Litmanovej. V prvom mesiaci nového občianskeho roka pútnikov na Zvire privítal o. Marcel Pisio, ktorý si spolu s pútnikmi uctil ikonu Presvätej Bohorodičky a pomodlil sa s nimi Akatist k Presvätej Bohorodičke. Po následnej modlitbe sv. ruženca slávil sv. liturgiu a v homílii sa pútnikom prihovoril o.Vasil Kindja, rektor Chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir. Po svätej liturgii sa pútnici spolu s litmanovskými veriacimi zišli pod horou, kde sa konalo Jordánske svätenie vody. Svätenie vykonal o. Rastislav Janíčko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra Hory Zvir v Litmanovej.


Februárová Malá Púť

Aj v mesiaci február sa uskutoční na Hore Zvir v Litmanovej Malá púť, na ktorú pozývame všetkých pútnikov a mariánskych ctiteľov. V nedeľu, 3. februára o 9:00 hodine spoločne začneme program uctením si Ikony Presvätej Bohorodičky. Po modlitbe mariánského akatistu a rozjímavého ruženca začne svätá liturgia, ktorú bude viesť staroľubovniansky protopresbyter o. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová, ktorý zároveň ohlási aj Božie slovo. Príďte spoločne s ďalšími pútnikmi prežiť nedeľné dopoludnie v modlitbovom spoločenstve a vyprosovať si milosti od Presvätej Bohorodičky.Duchovná obnova

ZvirPred začiatkom Veľkého pôstu vás pozývame na duchovnú obnovu na tému:

Modlitba a pôst

9.2.2013 - Hora Zvir

Program:
17:00 Sv. ruženec,
možnosť sv. spovede,

18:00 Sv. liturgia,
Katechéza, zdieľanie


Novembrová Malá púť

Na novembrovej Malej púti na Hore Zvir, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 4. novembra, sa zúčastnilo okolo 900 pútnikov. Program začal uctením ikony presvätej Bohorodičky,  modlitbou akatistu a modlitbou sv. ruženca. Vrcholom púte v tento deň bolo slávenie Eucharistie, ktoré viedol o. prof. Pavol Dancák, vedúci Katedry filozofie a religionistiky na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Spolu s ním koncelebrovali aj ďalší kňazi. V homílii o. prof. Dancák vychádzal z nedeľného evanjelia o posadnutom mužovi z gadarského kraja. „Ľudia sa nezaujímali o očisteného muža, ale prosili Ježiša aby od nich odišiel, lebo nechceli aby im spôsobil ešte nejakú škodu, podobne ako s utopenou čriedou svíň.“ Tak isto aj dnes mnohí majú zaslepené oči. Pozval pútnikov k tomu aby sme skrze Ježiša spoznávali tvár nebeského Otca a aby sme svedčili o tom, „aké veľké veci nám urobil Boh.“ Počas celej púte viacerí kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia. Na záver sa pútnici modlili na úmysel Sv. Otca. Aj tento deň na Hore Zvir, bol pre mnohých povzbudením a posilou do ďalších dní a pútnici sa rozchádzali v nádeji, že sa o mesiac zasa stretnú.<< |1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>