Dnes je: 23.04.2017
Meniny má: Vojtech

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Diabol je tmou, ktorá sa preoblieka a zdá sa akoby anjel svetla. Takto, pôvodca zla - satan i zlé ukazuje dobrým, i horké sladkým, i temné svetlým, i škaredé krásnym, i smrť ukazuje akoby život a tým klame a mučí svet.
Svätý dna:
Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.
Bol vysokým vojenským hodnostárom cisára Diokleciána. Bol z Kappadócie. Mal veľký cit pre spravodlivosť, preto vydanie rozkazu na prenasledovanie kresťanov neschvaľoval, ba čo viac: sám ho roztrhal. V meste Lydda (Diospolis) bol umučený na smrť sťatím, okolo roku 303.

o. Vojtech Boháč

Archív

Program slávení na Zvire na január 2014

betlehem6.1.2014 - Sväté Bohozjavenie

10.30 - sv. liturgia, myrovanie
12.15 - Jordánske svätenie vody – pod horou Zvir

12.1.2014 - Malá púť (presunutá z 5.januára!)

9.00 Uctenie ikony presvätej Bohorodičky, Akatist k
presvätej Bohorodičke, rozjímavý sv. ruženec

10.30 sv. liturgia – hlavný slúžiteľ a kazateľ o.Marcel Pisio,
duchovný správca hory Zvir.

V zimných mesiacoch nie je zabezpečená kyvadlová doprava spod hory Zvir.Fatimská sobota a Malá púť v decembri

snechDňa 7. decembra 2013 sa na hore Zvir slávila Fatimská sobota. Program začal o 10:00 modlitbou rozjímavého radostného ruženca. Po nej nasledovala liturgia, v ktorej o. Marcel Pisio – duchovný správca hory Zvir – rozlomil stať z evanjelia, kde Kristus hovorí o Božom kráľovstve. Vyzval k tomu, aby sme sa nebáli vstupovať tesnou bránou. Ako príklad uviedol Presvätú Bohorodičku, ktorá vo svojom živote nehľadala širokú a jednoduchú bránu. V homílii povedal: „Prijmime dnes vzor života Božej Matky, ktorá sa všetkého vzdala kvôli Božiemu kráľovstvu – bola služobnicou Pána, ktorá vstupovala každý deň do pokory.“
V nedeľu 8. decembra 2013 sa na hore Zvir konala Malá púť, ktorá bola spojená s odpustovou slávnosťou na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou. Ani usnežené počasie neodradilo ľudí prísť a sláviť nedeľu na hore Zvir už od začiatku. Program začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Ďakovného akatistu. Potom nasledovala modlitba slávnostného svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Rastislav Janičko, protopresbyter staroľubovnianského protopresbyterátu a správca farnosti Litmanová. V homílii hneď na začiatku nastolil otázku, či je možné plniť Božiu vôľu naplno? Vzápätí odpovedal, že existuje jeden človek, ktorý to dokázal a je ním Presvätá Bohorodička. Božia milosť na nej spočinula a v jej živote zvíťazila pokora a odovzdanosť do Božej vôle. Ona nie je tá, ktorá prijímala Božie slovo nasilu alebo len povrchne. Bohorodička vo svojej slobodnej vôli povedala áno Božiemu povolaniu, a tak sa otvorila pôsobeniu a milosti, ktorá jej pomáhala prijímať všetko utrpenie a bolesť. Po liturgii bolo myrovanie, ktoré predstavuje lásku spoločenstva – agapé, prax prvých kresťanov. Ako je zvykom, po liturgiu nasledovala modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu. Svätú liturgiu svojím spevom doprevádzali mladí z Litmanovej. Po piatkovom sviatku svätého Mikuláša, ktorý je úžasným príkladom lásky a sobotným evanjeliom o nádeji Božieho kráľovstva sa táto nedeľa stala duchovným naplnením v príklade viery a odovzdanosti Presvätej Bohorodičky.Duchovná obnova

V sobotu 16. 3. 2013 bude na
HORE ZVIR od 17:00 hod. DUCHOVNÁ OBNOVA

Téma:
Pohoršenie ničí priateľstvá

Program:
17:00 Rozjímavý sv. ruženec
17:45 Sv. liturgia
18:45 Katechéza
19:30 Adorácia

Duchovnú obnovu vedie o. Vasil KindjaFebruárová Malá Púť

Ani husté sneženie v nedeľu, 3. februára, nezabránilo viac ako 500 pútnikom zúčastniť sa na Malej púti na Hore Zvir v Litmanovej. Program začal rovnako ako každý mesiac, uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pútnikov potom privítal a pomodlil sa s nimi modlitbu akatistu o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir. Po následnej modlitbe rozjímavého sv. ruženca, staroľubovniansky protopresbyter o. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová, začal svätú liturgiu. V kázni sa prihovoril k pútnikom a pripomínal im aká je dôležitá láska k blížnemu. Po modlitbe na úmysel sv. otca a Korunke k Božiemu milosrdenstvu sa pútnici rozchádzali domov a v srdciach im stále doznievali hleboké zážitky so stretnutia sa s Pánom a z krásneho modlitbového spoločenstva.
Marcová Malá Púť

Aj v mesiaci marec sa na Hore Zvir v Litmanovej uskutoční Malá púť. Pozývame preto pútnikov na spoločné slávenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 3. marca 2013. Program začne o 9:00 uctením si Ikony Presvätej Bohorodičky. Po modlitbe marianského akatistu a rozjímavého svätého ruženca začne svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude o. Peter Borza, odborný asistent na Katedre historických vied na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>