Dnes je: 20.05.2019
Meniny má: Bernard

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Kresťanský život nespočíva v konaní zázrakov, ale v dobrom živote. Vo vzťahu k pohanom treba dávať dobrý príklad tak, aby príkladom sa dali pritiahnuť k pravej viere.
Svätý dna:
Svätý mučeník Tallelaios.
Pochádzal z kresťanskej rodiny, otec sa volal Beruk a matka Romulia. Bola lekárka a liečila bez nároku na odmenu. Spoločne vydali svedectvo krvi mučeníckou smrťou v roku 284 v Edese.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov
hlava

Sláva Isusu Christu!

Vitajte na obnovenej stránke Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej, ktorá patrí medzi mariánske pútnické miesta na Slovensku. Úlohou tejto stránky je pozvať Vás na horu Zvir do Litmanovej, ponúknuť Vám možnosti duchovných aktivít, ako aj informovať Vás o aktuálnom dianí na tomto mariánskom pútnickom mieste. Môžete tu čerpať Božiu pomoc do svojho života, nájsť stratený pokoj duše, ďakovať za prejavy Božej lásky a pomoci a odovzdať svoj život pod ochranu Božej Matky. Prajeme Vám všetkým požehnaný a milostivý čas prežitý na hore Zvir. Verím, že táto stránka bude prínosom všetkým a splní svoje poslanie.

  • Mgr. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej
  • Mgr. Jozef Urvinitka, duchovný správca hory Zvir v Litmanovej
  • Dipl.-Theol. Univ. Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir
  • Mgr. Peter Kijovský, rektor Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir a výpomocný duchovný vo farnosti Litmanová

Plagát hlavnej púte tu >>


 

Májová Malá púť

ccc

V tretiu nedeľu po Pasche, 5. mája 2019, sa na hore Zvir v Litmanovej konala májová  Malá púť. Celá púť prebiehala pod záštitou predstavených a bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Program začal o 9:00 hodine uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a pokračoval modlitbou akatistu, ktorý viedol otec Marcel Pisio, špirituál kňazského seminára v Prešove. Program ďalej pokračoval modlitbou rozjímavého svätého ruženca, ktorý si pripravili bratia seminaristi. Vyvrcholením Malej púte bola svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol otec Miroslav Dancák, rektor kňazského seminára v Prešove, a slávnostným kazateľom bol otec Jozef Gača, vicerektor kňazského seminára v Prešove. Svoju homíliu začal tým, že sme tu prišli, aby sme boli na tejto hore spolu s Ježišovou matkou. Mnohé veci nás ovplyvňujú v našom rozhodovaní. Aj dnešná cesta na horu bola naplnená strachom, že aké počasie bude. No hoci dnes nám tu prší a sneží prišli sme tu. Ani počasie nás neodradilo, aby sme sa stretli s našou nebeskou mamkou a našim nebeským ockom. V dnešnom evanjeliu sme počuli ako ľudia prichádzajú k hrobu, na ktorom bol odvalený kameň. Nachádzajú tam mladíka v bielom. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.’” Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. No Mária sa nebojí ona prichádza k učeníkom a hovorí im, že ide pred nimi do Galiley. Aj v našom živote prichádzajú tmavé chvíle, kedy sa bojíme alebo sa stane nejaká tragédia. No práve do tohto nášho trápenia prichádza Mária a hovorí: „Ježiš žije a ide pred tebou.“ Ježiš žije a chce byť prítomný v každom našom trápení. Nikdy nie sme sami. Nájdime silu a odvahu, príďme k nemu a povedzme mu o našom trápení. On chce priniesť svetlo do nášho života. Chce nám dať nádej na nový život. No nie na život bez Neho, ale na život s Ním. Hľadajme Boha v našej temnote, v našich problémoch, lebo On je tam a dovoľme mu, aby nás preniklo jeho svetlo. Svetlo života. No v prvom rade musíme chcieť Ho tam nájsť. Aj tieto ženy prichádzali k hrobu so starosťami. Tak isto aj my máme starosti a trápenia. No keď ich dáme do Božích rúk, tak budeme ako tieto ženy, ktoré prišli k hrobu a ich starosti sa pominuli. A nielen to, ale dozvedeli sa, že Ježiš žije. On chce žiť aj v našich životoch. Tak ako tieto ženy Ježiš posiela, aby o tom hovorili, tak aj nás posiela, aby sme o tom hovorili. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov, a tiež modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Celú liturgiu doprevádzal svojím spevom zbor sv. Romana Sladkopevca.


Pozvánka na májovú Fatimskú sobotu a Malú púť

ccc

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás v máji - mariánskom mesiaci všetkých srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája 2019. Program začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. Pokračovať bude slávením svätej liturgie, ktorá začne o 10:30 hod. Po tomto programe bude nasledovať modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panne Márii.Taktiež vás pozývame na Malú púť, ktorá sa uskutoční 5. mája 2019. Každoročne sa májová Malá púť koná pod vedením predstavených a bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu. Po akatiste bude pokračovať modlitbou svätého ruženca. Vyvrcholením púte bude slávenie svätej liturgie, ktorá začne o 10:30 hod. V závere svätej liturgie bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.


Program počas sviatkov Paschy

abc

Veľký štvrtok 18. 4. 2019     V tento deň liturgia o 10.30 hod. nebude                                    17.00  hod. Sväté strasti Veľký piatok 19. 4. 2019                                        10.30 hod.  Krížová cesta - začiatok pri kríži pod horou Zvir                                   15.00 hod. Večiereň a uloženie plaščenice do hrobu                                   Spovedanie: 09.00 – 12.00 hod.Veľká sobota 20. 4. 2019                                    10.00 hod. sv. ruženec                                   10.30 hod.  sv. liturgia                                   Spovedanie: 09.00 – 12.00 hod.Svätá a veľká nedeľa Paschy 21. 4. 2019                                    5.00  hod. Utiereň vzkriesenia a hneď sv.liturgia, myrovanie a požehnanie veľkonočných jedál                                   10.30 hod.  Sv. liturgia, myrovanie a požehnanie veľkonočných jedál                                   17.00 hod. Paschálna večiereň  Počas celého Svetlého týždňa 22. -26. 4. 2019                                    10.00 hod.  sv. ruženec                                  10.30 hod.  sv. liturgia                                  17.00 hod. Paschálna večiereňPočas celého svetlého týždňa sa nespovedá!1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>