Dnes je: 16.01.2019
Meniny má: Kristína

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Ľudské hriechy majú svoj počet a svoju mieru, avšak milosrdenstvo Božie mieru nemá. Preto nech žiaden hriešnik nezúfa, ale, pozerajúc sa na milosrdenstvo Božie, nech sa kajá.
Svätý dna:
Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechvalného apoštola Petra.
Sv. Peter bol prikovaný v žalári v Jeruzaleme okovami. Anjel ho z nich zázračne vyslobodil. Eudokia, manželka cisára Teodózia, ich dostala do daru od patriarchu Juvenála. Jednu časť poslala aj do Ríma svojej dcére Eudoxii.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov
hlava

Sláva Isusu Christu!

Vitajte na obnovenej stránke Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej, ktorá patrí medzi mariánske pútnické miesta na Slovensku. Úlohou tejto stránky je pozvať Vás na horu Zvir do Litmanovej, ponúknuť Vám možnosti duchovných aktivít, ako aj informovať Vás o aktuálnom dianí na tomto mariánskom pútnickom mieste. Môžete tu čerpať Božiu pomoc do svojho života, nájsť stratený pokoj duše, ďakovať za prejavy Božej lásky a pomoci a odovzdať svoj život pod ochranu Božej Matky. Prajeme Vám všetkým požehnaný a milostivý čas prežitý na hore Zvir. Verím, že táto stránka bude prínosom všetkým a splní svoje poslanie.

  • Mgr. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej
  • Mgr. Jozef Urvinitka, duchovný správca hory Zvir v Litmanovej
  • Dipl.-Theol. Univ. Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir
  • Mgr. Peter Kijovský, rektor Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir a výpomocný duchovný vo farnosti Litmanová

Plagát hlavnej púte tu >>


 

Pozvánka na januárovú Fatimskú sobotu a Malú púť

ccc

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 5. januára 2019. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom bude o 10:30 hod. nasledovať Svätá liturgia. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie. Na záver sa presunieme pod horu, kde bude nasledovať  veľké svätenie vody podľa tradície v potoku.   Taktiež vás všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať 6. januára  2019. Program Malej púte už tradične začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude akatistom, po ktorom bude nasledovať modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením Malej púte bude slávenie Svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Jozef Urvinitka, duchovný správca hory Zvir. Po Svätej liturgii bude nasledovať posvätenie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.Taktiež dávame do pozornosti, že počas zimných mesiacov nie je zabezpečená kyvadlová doprava na horu Zvir.


Program slávení na hore Zvir december 2018 - január 2019

ccc

24.12.2019 Predvečer Narodenia Pána 10.00 sv. ruženec10.30 sv. liturgia24.00 sv. liturgia 25.12.2019 Narodenie Ježiša Krista10.00 sv. ruženec10.30 sv. liturgia, myrovanie 26.12.2019 Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke10.00 sv. ruženec10.30 sv. liturgia 27.12.2019 Sv. apoštol a prvomučeník Štefan10.00 sv. ruženec10.30 sv. liturgia 31.12.2019 posledný deň občianského roka10.00 sv. ruženec10.30 sv. liturgia 1.1.2019 Obrezanie Pána, sv.Bazila Veľkého, Nový rok10.00 sv. ruženec10.30 sv. liturgia, myrovanie 5.1.2019 Fatimská sobota – Predvečer Bohozjavenia10.00 sv. ruženec10.30 - sv. liturgia12.00 - Jordánske svätenie vody – pod horou Zvir 6.1.2019 Malá púť - Sväté Bohozjavenie9.00  Uctenie ikony presvätej Bohorodičky, Akatist k presvätej Bohorodičke, rozjímavý sv.  ruženec10.30  sv. liturgia, myrovanie - hlavný slúžiteľ a kazateľ otec Jozef Urvinitka, duchovný správca hory ZvirZároveň oznamujeme pútnikom že na hore Zvir sa nebude spovedať od 24.12.2018-1.1.2019.


Decembrová Malá púť

ccc

V nedeľu 9. decembra  sa na Hore Zvir zišli veriaci, aby spoločne slávili Malú púť. Program začal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu na Hore Zvir. V homílii o. Michal hovoril o tom, že v dnešný deň nás Boh chce naučiť, aké dôležité je ďakovať.  V jednej rodine mama navarila obed pre svoju rodinku. Keď sa naobedovali, tak sa mama pýta svojej dcéry- no čo sa teraz povie? -a ona odpovedala: mama daj mi ešte. Ale prv ako ju budeme súdiť, musíme sa pozrieť na seba. Neprichádzame častokrát aj my tak k Bohu? Bože daj mi ešte toto, tamto...  Ježiš Kristus nám dáva dnes toto Božie slovo Lk (17, 12-19),aby sa vďačnosť stála našou každodennosťou. Vďačnosť pomáha tomu, kto ďakuje. Boh nie je závislý na našej vďačnosti, ale vyžaduje ju od nás, no nie kvôli sebe ale kvôli nám. Keď iba prosíme, nemôžeme sa z nášho kruhu dostať ďalej a práve ďakovná modlitba nás posúva ďalej. Nebuďme ako tá dcéra- mama daj mi ešte. Boh ti chce dať ešte viac -  večný život, uzdravenie a oslobodenie z pút hriechu. Vďačnosť chráni srdce človeka pred hriechom, pred pýchou, závisťou, zlomyseľnosťou, pred reptaním voči Bohu ... Keď príde v našom živote niečo ťažké, tak si veľa krát  povieme- Pane Bože, prečo práve ja ? Prečo nekladiem Bohu túto otázku aj vtedy, keď mi je dobre? A za vzor máme dnešných desiatich ktorí kričali „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!”  Nakoniec  otec Michal ešte raz zdôraznil, že nemáme zabúdať  na vďačnosť a že máme Bohu ďakovať za to dobré čo máme, ale aj za to, čo nie je podľa našich predstáv.  Po svätej liturgii otec Michal poďakoval ostatným kňazom a bohoslovcom za ich službu. Slávnosť sa ukončila mnoholitstvijem všetkým prítomným.1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>